Osmaniye (Kuruhöyük) Köyü

KÖYÜMÜZÜN KISA TARİHÇESİ

      1552 senesinde Rusların Kazan’ı işgal etmesi ile birlikte birçok Türk boyunun yaşadığı topraklara, diğer bölgelerdeki Rus-Slav ırkını yerleştirerek asimilasyon faaliyetine başlamışlardır. Bu asimilasyon faaliyetleri neticesinde Tatarların bazı hakları ellerinden alınmış ve aynı zamandada Hristiyanlık üzerine baskılar yaparak göç etmeye zorlanmışlardır. Bu baskılar üzerine ferdi ve toplu göçler başlamıştır.
      1890’lı yıllarda Bursa civarına gelmek üzere pasaport alan bir kısım Tatarlar Sivastopol’a veya Odesa’ya kadar tren’le gelirler. Oradan vapurla İstanbul’a çıkarlar ve Bursa’ya geçerler. Yaklaşık olarak 1 sene burada kalan Muhacirler bir yandan geçimlerini temin etmekle uğraşırken ,bir yandan da kendilerinden evvel gelmiş Tatarlarla irtibata geçerler. Böylece bir araya gelen Tatarlar yaklaşık olarak 40 hane kadardı. Bu topluluk yerleşecek bir yer arayışı içerisindeyken yaz mevsimini Eskişehir ili Hamitli ( Orhaniye ) köyü , Altıoluk civarında kurdukları çadırlarda barınarak geçirirler. Devamlı ikamet etmeleri husunda görüştükleri bir paşa,onlara sureta ikaz edeceğini ancak kalmalarına göz yumacağını söyler. Bunun üzerine , kurak ve boş bir arazi olan Osmaniye’nin kurulduğu sahayı bulurlar. Kuyu kazılıp su problemini hallettikten sonra , 1895 yılında buraya yerleşmişlerdir.
      Kurak bir araziden yaşanacak vasıflara haiz bir köy inşa eden Tatarlar , yeni yerleşme bölgelerine “KURUHÖYÜK” ismini verirler. Sebebide O yıllarda nispeten kurak bir araziden ibaret olan köyün içerisinde bir höyük bulunmaktadır. Hem höyük, hemde arazinin kuraklığı onlara bu ismi ilham etmiş olmalarıdır.
      Köyümüz Çifteler ilçesine bağlı olup Eskişehir il merkezine 71 km uzaklıktadır. Köyümüz 2012 yılında mahalle olarak Büyükşehir sınırları içerisine katılmıştır.  Şu anda 50 hane ve 160 kişi ikamet etmektedir.

MAHALLE (KÖY) YÖNETİMİ

  • Muhtar :
  • Aza       :
  • Aza       :
  • Aza       :
  • Aza       :